Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2016

3. 12. 2016

 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté.
 
 
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností našeho sboru za rok 2016.
Naše členská základna má k dnešnímu dni 139 členů. Z toho je 44mladých hasičů do 15i let věku.
O proti loňskému roku je to nárůst o 21 členů. Tří členové nám letos zemřely.
Máme dvě soutěžní družstva mužů, jedno žen a tři soutěžní družstva dětí.
 
Naším prvořadým úkolem bylo, stejně jako každý rok, zabezpečení akceschopnosti zásahové jednotky (nebo chcete - li „Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Homole“) na ochranu života a majetku našich občanů.
 
Aktivně se věnujeme pomoc při práci s dětmi. Provádíme pravidelnou údržbu techniky, údržbu příslušenství a zaměřujeme se i soutěže mužů, žen i dětí.
 
5. 12. 2015 jsme rozsvítily vánoční stromek na točně v Nových Homolích a u toho prodávali punč, něco sladkého a nějaké vánoční výrobky našich žen. Velké poděkování patří našim dětem za krásné zpívání koled. 19. 12. 2015 jsme opět dělali punč a prodávali nějaké vánoční drobnosti.
A do letošní zprávy se mi vejde i rozsvěcování vánočního stromku minulý týden 27. 11. 2016, kde naše hasičské děti opět krásně zpívali koledy. Děkuji všem, co se podíleli na přípravě a děkuji i všem našim spoluobčanům že se přišli podívat a tím i podpořili hasiče.
Byla provedena inventura majetku obce Homole, který je v naší hasičárně. Inventuru provedli: pp. Toman, Šimeček, Červák a byla bez závad.
 
25. 12. 2015 se konal již tradiční výstup na Kleť. Šlo nás celkem 10 dospělých a 5 dětí. Někdo šel pěšky a někdo se vezl lanovkou. Byl poměrně velká zima a foukal vítr, ale občerstvení na zahřátí bylo a tak se šlo dobře. Po slezení dolu (všichni šli pěšky) se šlo do restaurace na malé občerstvení a pak domů.
8. 2. 2016 jsme pořádali ples a to v sále v Homolích. Bylo 334 cen do tomboly, a lidí přišlo zase velice hodně. Což je samozřejmě dobře. Děkuji všem za přípravu tomboly (dělala se u Tomanů), za přípravu sálu, děkuji pokladní i šatnářce a samozřejmě všem sponzorům za velikou podporu.        
 
Byly provedeny zimní i jarní přechody mašin, které dělali pánové Toman Karel, Janoušek Jiří a Homolka Tomáš.
 
Velitel jednotky Toman Karel zajistil přes HZS Jihočeského kraje školení jednotek obce Homole, které nám provedl pan Soukup Jaroslav, příslušník HZS.
Na 18. 3. 2016 zajistil Karel Toman pí. Grygarovou ze záchranky a Radka Suchana z HZS na zdravotní školení. Obě tato školení byla určena pro všechny tři jednotky obce. Obě školení se uskutečnila v naší hospůdce / v Mateřském centru v Nových Homolích.
 
 
Na HZS Jihočeského kraje jsme se já a Kája Tomanů zúčastnili školení strojníků a  Karel úspěšně obhájil- udělal test. Já testy letos žádné nedělal, protože se dělají 1×za 5let.
Na stejném místě Pavel a Jirka Červáků ml. byli na školení velitelů jednotek obcí.
Tato školení jsou nutná pro to, abychom měli vyškolené velitele a strojníky pro případ zásahu.
13. 4. 2013 byl Pavel a já na školení rozhodčích dětí a Pavel obhájil – úspěšně složil test. Já mám opět ještě platné zkoušky.
 
Na Velikonoční pondělí se uskutečnil výstup na horu Kluk. Až na samotný vrchol vylezli pánové Kučera a Jodl Pavel. Ti mladší i s rodinami šli rovnou do Slavče ke Krninským a připravili pro unavené pocestné občerstvení. Děkuji jim.
 
U Šimečků na zahradě jsme sbírali elektro odpad (lednice, mrazáky, televize apod.) a poté si ho odvezl Elektrovin, který nám dal za to nějakou korunu, sorbent a nádobu na použitý sorbent. Chci poděkovat především pí. Šimečkové a Honzovi Šimečků za to, že nám umožnili u nich sklad tohoto materiálu.
 
Provedli jsme sběr železného šrotu po vsi. Traktor i vlek, jsme měli půjčený od Kostrounů. Jezdil mladý Jarda (starší byl v nemocnici a snad i proto vlek brzdil) a na sběr samotný nás bylo dost. Děkuji i Frantovi Hütnerů za zapůjčení vleku od plemenářů. Děkuji všem našim občanům, že na nás mysleli a nechali železo pro hasiče. Děkuji i všem za pomoc při sběru samotném. Pak nám Helena s ostatními děvčaty připravily malé pohoštění v hasičárně. Děkuji. Kolik jsme utržili, vám řeknu v pokladní správě.
 
Další akcí bylo stavění májky. Poražení starého máje zařídil Luděk Neubauerů. V letošním roce se sešlo dost lidí jak na poražení a odvezení stromu z lesa tak i na postavení májky. Jak mi napsal Pavel “konečně nepršelo“. Samotné postavení máje probíhal dobře a bez problémů. Děkuji všem za pomoc, jak při přípravě májky, tak při jejím stavění. Děkuji i Honzovi Šimečků za její uložení a přípravu. 
Snad jediná kaňka na této akci a to opětovné nezvládnutí točení piva. Opět velká fronta a lidi nám předčasně odcházejí domů.
 
Byli jsme pozváni na oslavu 75let založení sboru dobrovolných hasičů Koroseky. Přítomni byli pp.Vejskrab, Toman, Peterka a pí. Jakešová (v nové uniformě) i s naším praporem. Já s manželkou jsme přijeli později (byl jsem celý den na dětské soutěži).
 
Rovněž jsme se i s praporem a s dětským kolektivem zúčastnili oslav 90ti let založení SDH Planá. Zde nás zastupovali pp. Toman, Šimeček, Neubauer Luděk, Fessl Milan a pí. Jakešová. Děti dělaly ukázku požárního útoku.
 
Děkuji všem, jak dospělým tak i dětem za vzornou reprezentaci našeho sboru.
 
A byli jsme přítomni i s osvětlovacím balónem na slavnosti v Českých Budějovicích na Náplavce. Zde jsme prováděli osvětlení plochy. Hasičské sbory předváděly fontánu s vodními proudy a stříkaly podle hudby.
Letos jsme pomáhali zajistit dětský den u nás na hřišti. Bylo celkem pěkné počasí a tak po skončení soutěží naše hasičské děti předvedly ukázku požárního útoku a poté si všechny přítomné děti (někdy i rodiče), zastříkali na terče – plechovky. No a mne pak nenapadlo nic lepšího, než požádat přítomné maminky našich hasičských dětí, aby i ony ukázaly, jak umí provést požární útok. A výsledkem tohoto bláznivého nápadu je nové – druhé- soutěžní družstvo žen.
 
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na naše dříve narozené hasiče a k jejich půlkulatým a kulatým narozeninám jim necháme zahrát a jdeme jim poděkovat s dárkovým košem. Byli jsme letos u paní Kryštofové, paní Šejnohové a pana Neubauera Františka. Ještě půjdeme k panu Růžičkovi a Kostrounovi. Myslíme si, že si za svoji dlouholetou práci ve prospěch sboru zaslouží trochu té naší pozornosti.    
Bohužel, jak jste slyšeli na začátku, v letošním roce jsme se rozloučili s panem Kočerem Janem. Stály jsme čestnou stráž a to pánové Vejskrab, Šimečer, Peterka a Červák Jiří st.. Mnohokrát klukům děkuji za vzorné splnění nelehkého úkolu.
Pan Neubauer František jezdí i se svojí manželkou na pravidelná setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje. Letos to bylo plavbou lodí z Č. Budějovic až do Purkarce a zpět.
 
Samozřejmě, že jsme po celé zimní období (kdy nejsou žádné hasičské soutěže) věnovali naši pozornost technice. Dobíjeli jsme baterie jak v Avii, tak i v mašinách. Já a Pavel Jodlů jsme prováděli povinné kondiční jízdy s naší Avií.
Pan Neubauer Luděk provedl opravu AVIE. Jenomže to nepomohlo a auto muselo do servisu. Byla provedena výměna AC pumpy a výměna palivového filtru. Po přivezení Avie z opravy jsme zjistili, že teče nafta a já opět vezl auto do opravny. Na podruhé ho opravili dobře a auto ve svém stáří 45ti let funguje velice dobře. Opravu v částce 3.500,-Kč zaplatil obecní úřad.
Dojel jsem na emise a STK. Vše v pořádku. Karel Tomanů provedl opravu okresního přetlakového ventilu. Luděk mám dělá opravy mašin.
Letos poprvé oficiálně jsme se jako hasiči podíleli na organizaci běhu „Kolem Baby“, který se konal 24. 11. 2013.
Zatupoval nás Tomáš Homolka, Janoušek Jiří, Kalík Petr a Fessl Josef.
 
I v letošním roce jsme dostali dotace od Jihočekého kraje a to hned dvakrát.
Poprvé klasickou, s finanční spoluúčastí obce, a druhou přímo od kraje, za zásah při povodních a to v částce 66 000,-Kč.
Za tyto prostředky jsme zakoupili: 4ks stavitelného žebříku, 1 silné kalové čerpadlo, 4 zásahové bundy, 2 vysílačky a dále hadice, spojky, rukavice a termofolii.
 
 
V tomto předvánočním období jezdím na VVH jiných sborů jako delegát okresu České Budějovice.
I v letošním roce jsme měli a neměli (hned vysvětlím) dva výjezdy.
První byl 16. 1. 2013 vyhlášen poplach HZS na Černý Dub č. p. 79. Hoří komín. Ovšem po krátké době jsme byli odvoláni s tím, že vlastně o nic nejde. Velitel vypsal zprávu o zásahu.
Druhý výjezd byl 2. 6. 2013 a to k Červákům na povodně. Ano, opět se rozvodnil potok a opět voda ve sklepě. Bylo použito plovoucí čerpadlo a OÚ zajistil pytle s pískem a kluci za pytlovali vjezd do garáže. Tímto jim ještě jednou děkuji. Pavel na tento zásah opět vypsal zprávu a za to jsme dostali oněch 66 000,-Kč. Ale i přesto budu radši, když ty povodně nebudou.
 
Co se týká naší soutěžní činnosti, tak byla opět velmi bohatá. Vše začalo obvodovou soutěží ve Srubci. Zde bylo soutěžní družstvo žen nad 30let, mužů nad 35le a soutěžní družstvo mužů bez omezení.
Muži nad 35 let opět vyhráli a postoupili na okresní soutěž. Muži bez omezení byli třetí, ale tentokrát opravdu předvedli velice dobrý výkon a ženy nad 30let byly druhé. Naši muži nad 35let na okresní soutěži, jako jediní, měli dva pokusy. První časem 28s se jim bohužel nepočítal, protože nešla dobře časomíra a opakovaný pokus se jim nepovedl a obsadili 9. místo. Přesto si zaslouží naše poděkování.
 
   Následují soutěže zařazené do velké ceny okresu České Budějovice. 5.5. - Rudolfov – muži časem 49,25 – 13. místo. 29. 6. 2013 soutěž u nás. Zde jsme měli dvě soutěžní družstva mužů. Muži časem 37,35 – 8. místo a druhé družstvo časem 42.16 – 9. místo.
Děkuji všem za přípravu hřiště na soutěž, za úklid po soutěži, Pavlovi Peterků a Mírovi Soukupů za ježdění s terama, děvčatům za napečení sladkostí a Vendulce Bínů za udělání řízků pro rozhodčí.
Po nedobrých zkušenostech s občerstvením na májce i na minulých soutěžích, jsme požádali Marcelu Blahovou o druhý stánek s občerstvením a setkalo se to s kladnou odezvou. Co nemělo kladnou odezvu, byla reakce Venci Welserů, kterému se to nelíbilo. Ale několikrát jsme je na problém s frontami, jak na májce, tak i na soutěži upozorňovali.
Následovali další soutěže:
Žabovřesky – časem 39,02 – 11 místo, Hrdějovice – časem 33,73 – 7 místo a to vše na nástřikové terče. Na sklopky následovali soutěže: 17.8. - Malešice – časem 25.46 – 7. místo,
 
Mydlovary noční soutěž kde byl začátek ve 21.oo a domu se kluci dostali až 04.30hod. Obsadili 28 místo, Křenovice – časem 37.57 – 14 místo, Planá – časem 29,02 – 4místo, VC konaná na HZS kde kluci obsadili 6 místo. Na soutěži v Č. Budějovicích bylo i začínající družstvo žen. Měli velice dobře rozběhnutý útok, ale upadl jim rozdělovač na zem, urazila se páka a zůstal stále otevřený středový kohout. Takže měli neplatný útok. Muži byli na soutěži „O Hlubockého kapra“ na 28 místě. Ty samé ženy, co byly v Č. Budějovicích, jely s klukama i na Hlubokou a zde obsadily 11 - místo. Po příjezdu ze soutěže se sešli v hasičárně, aby vše řádně prodiskutovali.
 
Po závěrečné soutěži v Č. Budějovicích, která je jako poslední zařazena do velké ceny, jsme i my poseděli v hasičárně, abychom si v kruhu soutěžních družstev probrali právě ukončený soutěžní rok. Pohoštění nám opět připravila naše děvčata, za což jim patří poděkování.
14.9.2013 se na hřišti v Homolích konal první ročník „Homolského Firemana“.
Tento dobrý nápad měli mladí kluci Tomáš Homolka a Václav Trapl z Homol. Na soutěži byla družstva z Homol, N.Homol, Č.Dubu.
Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě. Vůbec nezáleží na tom, kdo tuto soutěž vyhrál a kdo byl poslední. Důležitá byla dobá nálada a kamarádství mezi lidmi.
Za náš sbor soutěžilo družstvo mužů nad 45let, mužů bez omezení a dvě družstva žen. To zkušenější družstvo vyhrálo.
 
A právě zde se poprvé představilo to naše nové družstvo, které se dalo dohromady, na již zmiňovaném dětském dnu. Velitelkou a takovou duší družstva je Alena Liebelová. A řekl bych, zatím jim to klape a mají chuť do další práce.
Tomáš Homolka nás reprezentoval ještě na jedné soutěži a to v Písku „Nejsilnější hasič přežije“, nebo tak nějak se ta soutěž jmenovala. Běhali ze schodů do schodů v masce, nosili břemena, přeskakovali překážky a podobně. Z 12ti účastníků skončil Tomáš na 2místě. Díky.
 
Jinak jsem já s Pavlem Jodlů jako rozhodčí, byli na okresní a krajské soutěži dospělých, na okresní soutěži dětí a zde s námi byli i Fessl Josef a Jodlová Helena.
Pavel byl jako rozhodčí v Plané a já jako rozhodčí na krajské soutěži dětí ve Zlivi.
 
Nežli přistoupím k pokladní zprávě, předávám slovo Marušce Peterků, která mám, poví o aktivitách našich dětí.
Děkuji za zprávu.
 
 
  
 
 
POKLADNÍ ZPRÁVA
  
 
Jak je ze zprávy patrné, pustili jsme letošní rok docela pěkně naší kase žilou.
Proto si myslím, že bychom se měli v příštím roce zaměřit více na šetření. Nevím sice jak to bude, ale předpokládám, že jeden z našich příjmů a to železný šrot, bude díky sběrnému dvoru a výkupnám železa (i v Plané je jedna), podstatně menší. Ale uvidíme.
Ještě než přistoupím k samotnému závěru, nemohu si, jako preventista, odpustit pár vět o nebezpečí požáru.
V letošním roce bylo k 30. 9. 2013 v Jihočeském kraji celkem 727. Požárů se škodou od 250 000 do 1 000 000,-Kč bylo 33 a nad milión 20. Počet usmrcených osob byl 7 a zraněných bylo 14. Přímá škoda činila 97 mil.korun a uchráněné hodnoty skoro 264mil.korun.
Příčiny požárů jsou pořád stejné: zakládání ohňů-vypalování, kouření, podcenění bezpečnostních pravidel a předpisů, hořlaviny u topidel, hra dětí se zápalkami a jiné příčiny.
Nepodceňujte prosím pravidla a zásady bezpečnosti a nezapomeňte na povinnost prohlídky – kontrola a revize komínů a topidel, na správné uložení hořlavých látek.
Na závěr mám ještě jednu věc. Minulou neděli 8. 12. 2013 jsme poprvé slavnostně rozsvěcovali vánoční stromeček. Naše hasičské děti nám pěkně zazpívaly, my uvařili báječný punč, naše nové i ty déle sloužící členky upekly dobré cukroví, vás, občanů, přišlo hodně a bylo fajn. Aspoň si to myslím. Příští rok tuto akci zopakujeme, ale uděláme ji buď první adventní neděli, nebo tu sobotu před. Dáme opět včas vědět.
Slyšeli jste, že často mluví o občerstvení, které nám připravila naše děvčata (tím myslím i naše manželky). Ať je to cukroví, jsou to koláče, slané i sladké pečivo různého druhu, pomazánky a další věci. Ve většině případů to hasičskou pokladnu nestojí ani korunu. Pouze si zatěžují vlastní domácí rozpočet. To platí o dnešní VVH a proto všem moc a moc děkuji.
 
Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych všechny vás a vaše známé pozval na náš hasičský ples, který se koná v pátek 24. 1. 2014 od 20.oo hodin v sále v Homolích.
Hraje K-klub. Pozvánky budeme, jako každý rok, osobně roznášet do všech domácností. Zároveň vás žádám, pokud to je možné, o ceny do tomboly.
 
Chtěl bych především poděkovat vedoucím dětí – Milanovi Fesslů, Marušce Peterků - za jejich obětavou, nezištnou práci s dětmi. Poděkovat těm, co jim pomáhají pokud mohou -Tomáš Homolka, Jirkové Janoušek a Vastl, slečny Winderová Veronika a Ďuricová Nikola. Popřát jim do nového roku hodně pevné nervy a hodně odvahy do další jejich práce.
 
 
 
 
 
 
Děkuji rodičům, kteří nám pomáhají, ať s hlídáním dětí při soutěžích, nácviku na soutěže tak i s dovozem dětí a materiálu na některé soutěže.
 
Děkuji dětem za jejich snahu při nácviku a při soutěžích samotných a v příštím roce jim přeji hodně úspěchů a radosti u hasičů.
 
Děkuji soutěžním družstvům žen i mužů za jejich práci a přeji jim v roce příštím co nejvíc prvních míst na soutěžích. A pokud se to zrovna nepovede, ať si uvědomí, že to dělají pro sebe, pro zábavu a pro to, že z této činnosti mají radost.
 
Děkuji Kájovi za to, jak vzorně se stará o naši pípu.
 
Děkuji i OÚ Homole za jejich podporu v naší činnosti.
 
Děkuji i vám všem za podporu, kterou nám dáváte, prostě všem, které jsem ve své zprávě jmenoval i těm, které jsem nejmenoval.
 
Přeji vám všem do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.
 
Děkuji vám za pozornost.
 

Zpráva ke stažení zde: VVH 2016