Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2017

25. 11. 2017

 

                                                                  - 1 -

 

 ZPRÁVA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ HOMOLE KONANOU DNE 25. 11. 2017

 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté. Dovolte mi, abych i já vás přivítal na dnešní VVH a předložil vám zprávu o činnosti našeho sboru.

K dnešnímu dni máme v našem sboru celkem 154 členů. Z toho máme 48 mužů nad 18let, 44žen nad 18 let a 58 dětí do 15ti let věku a 4 dorostence do 18ti let věku.

O proti loňskému ruku je to o 15 členů více. Tento nárůst je u dětí.

 

Tak jako každý rok, bylo naší prvořadou starostí zabezpečení schopnosti výjezdu JSDH obce Homole, což se nám dařilo velice dobře.

Druhým úkolem bylo zajistit požadovanou pomoc našim vedoucím při práci s dětmi. Tady musím vyzdvihnout přístup Káji Tomanů. Na 90% cvičení, které je každý pátek od 17.oo hodin na hřišti, aby měli vedoucí a děti připraveno tolik cvičebních drah, kolik si řekli, včetně požárního útoku a to právě díky Kájovi. Ano, pomáhali mu mladší kluci jako Honza Šimeček, Pavel Peterka, Hrbek Denis, děvčata Pašková Miluška, Dánová Simona a další. Ale bez Káji by to ty děti neudělaly. Všem vedoucím se poděkovalo - několikrát - ale ani jeden vedoucí nepoděkoval Kájovi za pomoc. A proto to dělám alespoň já.

 

Musím poděkovat  OÚ Homole za jejich finanční pomoc. Na letní „Hasičské soustředění“ jsme obdrželi částku 20 000,-Kč a na zajištění autobusů, kterými jsme vozili naše děti na soutěže, jsme obdrželi částku 26 000,-Kč. I když jsme vyčerpali pouze cca 23.500 Kč. Zbytek budeme vracet.

V loňském roce jsem říkal, že jsme rozjeli grant z MŠMT. Na tento grant jsme obdrželi částku 45 000,-Kč a to na naše děti. V rámci tohoto grantu jsme pro děti zakoupili hadice, proudnice, savice, ochranné přilby, dva nové stany velikosti 2×6m. Další drobné věci jako rozlišovací dřezy, kšiltovky a jiný drobný materiál. Zakoupila se rovněž videokamera. Vše je to v souladu s grantovými podmínkami. Grant platí i pro příští rok. Budeme znova žádat, a pokud to bude stejné jako v roce letošním, mohli bychom obdržet stejnou částku. Jenom si dovolím připomenout, že podklady pro grant dali dohromady Jana Neškodná a Červák Jiří st. Nyní nám ještě zbývá to s naší pokladní Danou Neubauerů dotáhnout do papírové podoby.

Byl vypsán grant prostřednictvím Jihočeského kraje pro JSDHO.  I do tohoto grantu jsme se přihlásili a obdrželi jsme novou motorovou pilu „Still“, proti pořezový oblek, nový rozdělovač, gola sadu a sadu klíčů pro běžné opravy. Samozřejmě, že platné zkoušky na motorovou pilu máme.

Jihočeský kraj uvolnil finanční prostředky pro SDH Jihočeského kraje. V rámci všech okresů byly přerozděleny technické prostředky pro potřeby sboru. Náš sbor obdržel vysavač na obtížný hmyz spolu s kuklou a hliníkový rozkládací žebřík.       

 

27. 11. 2016 jsme rozsvěcovali vánoční stromeček za přítomnosti našich spoluobčanů. Hasičské děti nám zazpívaly koledy, byl uvařen vánoční punč pro dospělé i děti. Děkuji všem, co se na přípravě této akce podíleli. I v letošním roce budeme vánoční stromek rozsvěcovat a to v sobotu 2. 12. 2017.                            V neděli 3. 12. 2017 je sice první adventní neděle, ale v Homolích je v odpoledních hodinách dětské dovadlo a po té Mikulášská nadílka, takže časově nám to vůbec nevychází. Proto přesun na sobotu. Samozřejmě, že jste srdečně všichni zváni.

 

25. 12. 2016 se opět konal výstup na Kleť. Zúčasnilo se ho 10 dospělých a 5 dětí. Počasí nám celkem přálo. Občerstvení bylo dostatek a tak ti mladší šli nahoru pěšky

a my starší se vezli lanovkou. Zpět do Nových Homol nás autem svezli Honza Kučera, Míra Soukup a Jirka Červák ml. a vysadili nás před hospůdkou. I v letošním roce by se měl výstup konat.

 

30. 1. 2017 se konal již tradiční Hasičský ples a to v sále v Homolích. Opět byla perfektně připravená tombola, které bylo i letos dostatečné množství. Děkuji všem, co se podíleli na přípravě, organizaci a vydávání tomboly. Děkuji i všem našim sponzorům a děkuji pí. Šimečkové za šatnu. Děkuji i vám všem, co jste se plesu osobně zúčastnili.

 

Jak uslyšíte v pokladní zprávě, ples je jedním z mála našich příjmů do pokladny, a proto je jeho zdárný průběh pro nás tak důležitý. Samozřejmě, že důležité je i to, že se lidi sejdou a dobře se baví.

 

Rovněž v dubnu naši mladí kluci provedli na naší technice přechody na letní období a v říjnu letošního roku opět přechody zpět na zimní období a natřeli terče a káď. Děkuji jim.

 

7. 4. 2017 byl proveden sběr železného šrotu v naší obci. Železa bylo tentokrát celkem dost a nějakou korunu jsme vydělali. Jezdil Jarda Kostrounů (již musím říkat mladší) s jeho traktorem a měli jsme půjčený vlek od Plemenářů přes Frantu Hütnerů. Oběma pánům děkuji. Děkuji i panu Kučerovi za občerstvení.

 

30. 4. 2017 jsme opět postavili máj. Předcházelo položení starého máje na zem. To nám zajistil Luděk Neubauerů, který si půjčil techniku i s řidičem od Honzy Heralů.

Tentokrát se musel přivézt nový strom z lesa. Traktor zajistil Luděk Neubauerů. Po přivezení se opět uskladnil u Šimečků, kde Honza připravil špičku. Děkuji klukům za celkovou přípravu májky. Na stavění samotné přišlo dost lidí a tak se máj postavil vcelku dobře. Poděkování patří i za občerstvení, které si zatím děláme ve své režii. 

         

 

 

 

V pondělí Velikonoční byl výstup na Kluk. Rodina Tomanů a Červáků ml. jela vlakem do Mříče a pěšky na Kluk. Pánové Kučera a Jodl Pavel šli na Kluk přes Lipí. Nahoře se sešli a provedli zápis do knihy. Z Kluku pěšky dolu k Beďovi Procházkovi na pivo a malé občerstvení no a přes Vrábeč vlakem domu.

 

V měsíci září jsme se v hojném počtu zúčastnili předávání nového DA spolu s vodním člunem SDH Plané. Kluci z Plané to měli velice pěkně připravené a po předání byla zábava i s hudbou. Toto vozidlo bylo hrazeno z grantu MV, Jihočeského kraje se spoluúčastí obce Planá.

I náš sbor dostane podobný DA a to ze stejného grantu – MV, Jih. Kraj a OÚ Homole. K předání dojde v polovině měsíce prosince 2017. V pondělí 27. 11. 2017 jedeme na kontrolu tohoto vozidla do Brna.

 

 V loňském roce jsme rovněž zajišťovali bezpečnost závodníků na běhu „Kolem Baby“. Stejně tomu bude i roce letošním. (26. 11. 2017 je běh).

 

Byla provedena inventura materiálu v hasičárně a vše je v pořádku. Inventuru provedli pp. Toman Karel, Šimeček Jan a Červák Jiří st.

 

22. 3. 2017 se náš velitel, Karel Tomanů zúčastnil cyklického školení velitelů.

28. 4. 2017 se pánové Homolka, Toman a Červák st. zúčastnili cyklického školení

strojníků.        

14. 4. 2017 jsme uskutečnili školení zásahových jednotek obce Homole a to na zdravovědu. Školení provedla pí. Grygarová ze záchranné služby Jihočeského kraje.

Současně proběhlo školení jednotek na téma „ jak se chovat u dopravních nehod“ pod vedením Radka Suchana Bc., velitele výjezdového družstva z HZS Jihočeského kraje. Školení se zúčastnily všechny jednotky obce a probíhalo v naší hospůdce.

 

Dojel jsem s Avií na technickou kontrolu a pro letošek byla závada na brzdách. 

Problém nám odstranili v autorizovaném servisu a následná TK, byla bez problému.  Jenom ty drobné jsou koroze. Vždyť Avie je stará 49let.

 

Pro letošní rok jsme se dohodli s okresním sdružením, že uspořádáme obvodovou soutěž u nás na hřišti. Soutěž proběhla 13. 5. 2017 a bylo přítomno celkem 16 soutěžních družstev. V kategorii bez omezení se soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4×100m. Muži bez omezení vyhrálo družstvo St. Hodějovic. Naši muži byli na druhém místě.

Ženy vyhrálo družstvo ze Srubce a naše ženy byly druhé.

V kategorii muži nad 35 let se soutěžilo jenom v požárním útoku a vyhrálo družstvo z Boršova nad Vltavou a naši muži obsadili    3. místo.

 V kategorii žen nad 30 let se rovněž soutěžilo v požárním útoku a vyhrály také ženy z Boršova nad Vltavou. Naše ženy obsadily    2. místo.

Občerstvení jsme si zalištovali sami, za což děkuji všem, kteří se na tom podíleli.

Děkuji i Slovanu Černý Dub za zapůjčení hřiště.

 

24. 6. 2017 jsme u nás na hřišti uspořádali již tradiční hasičskou soutěž v požárním sportu, která byla i letos zařazena do seriálu Velkých cen okresu České Budějovice. Přijelo 9 družstev žen a 16 družstev mužů.

Občerstvení jsme si rovnež zajistili sami.

Mirka Čížků (Soukupů) s Jirkou Červáků točili pivo, limo, Honza Šimečků spolu s rodinou pekl klobásy a probíhalo to vše v pohodě.

S terama jezdili Míra Soukupů a Pavel Peterků, no a my ostatní jsme hlídali průběh soutěže. Myslím si, že soutěž opět byla na velice dobré úrovni a bez jakýchkoli problémů. Děkuji všem, co se podíleli na přípravě a zdárném průběhu naší soutěže i na úklidu po skončení celé akce.

 

9. 10. 2017 se konal již 5tý ročník „Homolského Fireman“. Finančně se na něm podílely sbory z Homol, Černého Dubu a Nových Homol. Většinu přípravy zajišťoval Tomáš Homolka, který rovněž nakoupil ceny. S přípravou samotnou mu pomáhali kluci pod přísným dohledem Káji Tomanů. Musím říci, že stejně jako loni byla mezi soutěžícími dobrá nálada a kamarádství. A o tom to je.

Děkuji všem sponzorům za dary a za ceny do soutěže. 

 

Pojďme k účasti našich družstev na soutěžích, které byly zařazeny do seriálu soutěží „O velkou cenu České Budějovice“

V letošním roce jsme postavili dvě soutěžní družstva a to ženy a muži.

Muži byli celkem na 9ti soutěžích a to: Mydlovary, Zliv, Nové Homole, Žabovřesky,

Pištín, Hrdějovice, Malešice, Neplachov a České Budějovice. Celkově ve velké ceně obsadili 13. místo. Dále se muži zúčastnili Obvodové soutěže, pak soutěže v Plané, Boršově nad Vltavou, Mydlovarech, Češňovicích a u nás na již zmíněném Firemanu.

Ženy byly celkově na dvou soutěžích započítávaných do VC       Č. Budějovice a to Nové Homole a České Budějovice. Takže do VC Č. Budějovice nebyly hodnoceny. Dále byly na soutěži v Boršově nad Vltavou, u nás na Obvodové soutěži a na Firemanu.

Ženy to mají o malinko těžší, nežli kluci. U žen dochází zajedno k věkové výměně a za druhé Petra Jakešů a Alena Lieblů dělají vedoucí dětí.

Věříme tomu, že ty naše dorostenky nám pro příští rok v ženách pomohou, i když chceme vytvořit smíšené družstvo dorostu. Tak uvidíme.

Co se týká soutěžní činnosti dětí, tak ta je naopak velice bohatá. Děti měly svoji VVH minulý týden 18. 11. 2017 a to v Černém Dubu, kde dopodrobna zhodnotily svoji činnost. Všem dětem se předalo ocenění a poděkování. Chci poděkovat členům výboru, co byli přítomni za jejich účast na této dětské výročce.

Takže jenom krátce k činnosti dětí. Děti měly ve starších žácích jedno družstvo a v mladších žácích tři družstva a přípravku. Zaměřily se především na soutěže zařazené do „Českobudějovického dvojboje“. Ceklem jich objely 9. Byly na jarním kole hry „Plamen“ kde obsadily: starší žáci 5. místo, mladší žáci -I- 5. místo, mladší žáci -II- 9. místo, mladší žáci -III- 12. místo. Na podzimním kole hry „Plamen“ starší žáci obsadily  6. místo, mladší žáci -I- 5. místo, mladší žáci -II- 9. místo. Mladší žáci III se nesešli v dostatečném počtu.

Byly na soutěži O pohár OÚ Planá a Boršov nad Vltavou, na dospělé soutěži „Velká cena okresu“ u nás, kde předvedly požární útok. Celkově objely děti 14 soutěží. Pokud chcete někdo znát výsledky, mohu vás s nimi seznámit třeba v diskusi.

Mimo soutěžní aktivity děti dělaly: 8 a 22. 4. 2017 plnění odznaku odbornosti, 30. 4. 2017 zhotovení a zdobení věnce na májku,   29. 7. 2017 jely děti na letní soustředění do Míreče u Blatné. Jelo celkem 41 dětí a 11 dospělých. S tímto soustředěním panovala veliká spokojenost.

21. 10. 2017 dětská dohasná, 11. 11. 2017 návštěva jaderné elektrárny Temelín, 18. 11. 2017 dětská VVH, dnes vystoupení dětí. Ještě se zúčastní 26. 11. 2017 běhu kolem „Baby“,             2. 12. 2017 rozsvícení vánočního stromku a budou zpívat koledy a 3. 12. 2017 divadla a Mikulášské nadílky v Homolích.

Pak oddech do cca poloviny března 2018 a pak vše nanovo. Jak vidíte, je toho opravdu hodně.

  JSDHO Nové Homole měla v letošním roce tři výjezdy a to: již zmiňované čištění kanalizační vpusti, dopravní nehoda v             N. Homolích na Tušláku – nedání přednosti zprava a třetí výjezd v době vichřice „Herward“ a to na odklízení spadlých částí topolů na silnici mezi N. Homolemi a Koroseky.

Když jsem u těch výjezdů, chci vás seznámit s celkovými zásahy jak v okresu Č. B. tak i v kraji od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.         V rámci okresu největší počet výjezdů bylo k  techniky pomoci 1276, k dopravním nehodám 333, k požárům 281 a planých poplachů bylo 215. Co se týká požárů se škodou nad 10 000 000,-Kč -1 požár, 1 000 100,-Kč 10 000 000,-Kč – 2 požáry, 250 000,-Kč  - 1 000 000,-Kč 13požárů. A příčiny : Kouření, nedbalost, zakládání ohňů, jiskra od komína, saze v komíně atd.. Zachráněné hodnoty 51 500 000,-Kč.

V rámci Jihočeského kraje v období od 1. 1. 2017 – 31. 10. 2017 vyjížděli hasiči nejvíce k technické pomoci – 4 914×, k dopravní nedodě1220× a k letecké nehodě 3×, k požárům 943× a planých poplachů bylo 475. Při požárech byly 4 osoby usmrceny. Hmotná škoda byla 124 250 000 Kč. Uchráněné hodnoty 335 862 000,-Kč. Na prvním místě je technická závada na topidlech 139× , nedbalost – saze v komíně  47×, zakládání ohňů v přírodě, vypalování trávy – 43×, kouření – 35×, hra dětí, zanedbání bezpečnostních předpisů atd.. Jak vidíte, osvěty není nikdy dost. Je třeba neustále vysvětlovat, jak nebezpečný je oheň a jak nebezpečné je podceňování bezpečnostních předpisů.

 

Pokladni zpráva

 

 

Závěrem mi dovolte, abych vás všechny pozval na rozsvěcování vánočního stromku tady u nás na točně a to příští sobotu            2. 12. 2017 od 17.00 hod. Naše hasičské děti nám něco zazpívají, opět uvaříme výborný punč a ženy nám upečou něco dobrého na zub. Jo mimochodem, to co je dnes na stolech za to je třeba naši ženám opět velice poděkovat.

Zvu vás všechny i vaše příbuzné a známé na náš hasičský ples, který se koná v pátek 2. 2. 2018 od 20.oohod. v sále v Homolích.  Hraje B-QVINTET. Samozřejmě, že vás přijdeme i osobně pozvat a neodmítneme žádnou cenu do tomboly.

 

Jak už jsem letos několikrát opakoval. Děkuji za celoroční práci našim dětem a hlavně jejich vedoucím, jejich manželkám, manželům, přátelům a přítelkyním, kteří jim v jejich nelehké práci pomáhají anebo ji jenom tolerují.

Všude říkám, že v dětech je naše hasičská buducnost, a proto si osobně velice vážím práce vedoucích a pokud budu moci, budu jejich práci vždy upřednostňovat před ostatním a budu jim pomáhat.

 

Děkuji naší pokladní paní Daně Neubauerové za vzorné vedení pokladny.

Čeká ji nyní náročná práce s těmi různými dotacemi, s jejich správným a přehledným zaúčtováním tak, abychom nemuseli nic vracet. Je to práce velice náročná hlavně proto, že jsme to ještě nikdy nedělali.

 

Děkuji samozřejmě všem soutěžním družstvům, jak už jsem říkal, za jejich výbornou reprezentaci sboru a celé obce Homole a přeji jim do dalších soutěží hodně úspěchu a štěstí. Vždyť i o tom štěstí ty soutěže jsou.

   

Děkuji i OÚ Homole za jeho podporu a vám všem za váš přínos pro chod a fungování našeho sboru.

 

Přeji vám do nového roku, roku 2018 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

 

Děkuji vám za pozornost.

     

  Zpráva ke stažení zde:  VVH 2017